هفتمین جلسه شورای مرکز رشد فناوری سلامت

 

هفتمین جلسه شورای مرکز رشد فناوری سلامت در روز دوشنبه مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۸، با حضور رئیس و اعضای محترم شورا تشکیل شد.

در این جلسه موارد زیر توسط رئیس و اعضای محترم شورا بررسی و در خصوص این موارد تصمیم گیری شد:

  • درخواست استقرار هسته فناور شیمیایی دارویی الینا دارو. ( پس از تبادل نظر اعضای شورا با نماینده گروه متقاضی خانم دکتر جلالی منش در مورد ایده مطرح شده، با استقرار این گروه به مدت ۶ ماه تحت عنوان دوره پیش رشد موافقت شد.)
  • درخواست استقرار هسته فناور یکتا ایده سلامت. ( پس از تبادل نظر اعضای شورا با نماینده گروه متقاضی آقای دکتر دقیقی در مورد ایده مطرح شده، با استقرار این گروه به مدت ۶ ماه تحت عنوان دوره پیش رشد موافقت شد.)
  • درخواست استقرار هسته فناورچمران تیم. ( پس از تبادل نظر اعضای شورا با نماینده گروه متقاضی آقای دکتر شریف در مورد ایده مطرح شده، با استقرار این گروه به مدت ۶ ماه تحت عنوان دوره پیش رشد موافقت شد.)
  • درخواست استقرار مجازی شرکت سام اکسیر آنا راد. ( پس از تبادل نظر اعضای شورا با نماینده گروه متقاضی آقای دکتر شیرکوهی در مورد ایده مطرح شده، مقرر شد بعد از تصویب آئین نامه استقرار مجازی در جلسه آینده ، در این مورد تصمیم گیری شود. )
  • درخواست استقرار هسته های فناور پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه . ( پس از تبادل نظر اعضای شورا با نماینده پژوهشگاه آقای دکتر پور عباسی در مورد ایده های مطرح شده، با استقرار این گروهها به مدت ۶ ماه تحت عنوان دوره پیش رشد موافقت شد. )
  • درخواست شرکت زیست مواد فارمد جهت تمدید قرارداد استقرار در مرکز ( پس از بررسی عملکرد ۶ ماهه شرکت و تبادل نظر اعضای شورا با نماینده شرکت خانم دکتر رهنما فر قرارداد استقرار این شرکت در مرکز رشد فناوری سلامت به مدت یک سال تمدید شد. )
  • درخواست شرکت تهویه و پالایش پارسیان مهر جهت تمدید قرارداد استقرار در مرکز (پس از بررسی عملکرد ۶ ماهه شرکت و تبادل نظر اعضای شورا با نماینده شرکت آقای دکتر کریمی قرارداد استقرار این شرکت در مرکز رشد فناوری سلامت به مدت یک سال تمدید شد. )
  • درخواست هسته فناور ژن آوا گستر جهت تمدید قرارداد استقرار در مرکز ( پس از بررسی عملکرد ۶ ماهه هسته فناور و تبادل نظر اعضای شورا با نماینده هسته فناور خانم دکتر شیرزاد قرارداد استقرار این هسته فناور در مرکز رشد فناوری سلامت به مدت سه ماه تمدید شد. )

 

نمایش بیشتر