نشست هسته‌های فناور مرکز رشد فناوری سلامت شعبه پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

نشست هسته‌های فناور مرکز رشد فناوری سلامت شعبه پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

در جلسه صبح روز یکشنبه ۲۶ آبان ماه سال جاری با حضور دکتر عبدالهی ریاست محترم مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی تهران، هشت هسته فناور پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم به بیان روند پیشرفت و فعالیت خود پرداختند. در این نشست که با حضور دکتر مهرداد معاونت تحقیقات و فن‌آوری پژوهشگاه، دکتر ادیبی مدیر پژوهشی و دکتر پورعباسی ریاست مرکز رشد فن‌آوری‌های سلامت پژوهشگاه تشکیل شد هر یک از مدیران فن‌آور گزارش عملکرد واحد خود را ارائه و به بیان چالش‌ها و مشکلات خود پرداختند.

نشست گزارش روند فعالیت و پیشرفت هسته‌های فناور پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم با حضور دکتر عبدالهی ریاست محترم مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد.

در جلسه صبح روز یکشنبه ۲۶ آبان ماه سال جاری با حضور دکتر عبدالهی ریاست محترم مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی تهران، هشت هسته فناور پژوهشگاه به بیان روند پیشرفت و فعالیت خود پرداختند. در این نشست که با حضور دکتر مهرداد معاونت تحقیقات و فن‌آوری پژوهشگاه، دکتر ادیبی مدیر پژوهشی و دکتر پورعباسی ریاست مرکز رشد فناوری سلامت شعبه پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم تشکیل شد هر یک از مدیران فناور گزارش عملکرد واحد خود را ارائه و به بیان چالش‌ها و مشکلات خود پرداختند.

در پایان مقرر شد هریک از هسته‌های فناور با بکارگیری توصیه‌ها و راه‌کارهای ارائه شده، موانع موجود را برطرف نموده و طی جلسات آتی گروه مرکز رشد، روند رشد و مشکلات احتمالی واحدها را به همین منوال پیگیری کند.

گفتنی است که هسته فناور آینده‌سازان لوح سلامت به نمایندگی دکتر سالار ارزیده، هسته فناورتحلیل‌گران مغز و رفتار به نمایندگی دکتر عطاءاله پورعباسی، هسته فناور توان‌سال مدرن به نمایندگی دکتر حسین فخرزاده، هسته فناور زیست فن‌آوران دانش به نمایندگی دکتر بابک ارجمند،هسته فناور سداد به نمایندگی دکتر مهناز سنجری، هسته فناور زیست حس‌گر نوین به نمایندگی دکتر کبری امیدفر، هسته فناور فن‌آوران زیستی و گیاهی پارس به نمایندگی دکتر وحید حق‌پناه و هسته فناور دیانیک به نمایندگی دکتر فاطمه بندریان هسته‌های فناور مستقر در واحد مرکز رشد پژوهشگاه غدد و متابولیسم هستند.

نمایش بیشتر