معرفی مرکز

معرفی مرکز رشد فناوری سلامت :
مرکز رشد فناوری سلامت در سال ۱۳۹۷ تاسیس گردیده و فعالیت خود را آغاز نموده است. این مرکز فضای لازم برای استفاده از نتایج تحقیقات کاربردی در زمینه های مختلف حوزه سلامت را با هدف کمک به ارتقای دانش فنی، توسعه فناوری های پیشرفته مرتبط با سلامت، تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی، توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط دانش بنیان،تسهیل در انتقال دانش و فناوری از مراکز دانشگاهی به جامعه و صنعت و ایجاد ارتباط منسجم بین مراکز تحقیقاتی، دانشگاه و صنعت فراهم آورده است.
مزایای استقرار در مرکز رشد :
• فراهم بودن دفتر کار و زیرساختهای اداری لازم، و ارائه خدمات پشتیبانی علمی و مشاوره ای برای فعالیت شرکتها و مؤسسات.
• بهره گیری و استفاده آسان از امکانات کارگاهی و آزمایشگاهی فنی- تخصصی در قالب واحدهای مستقر در محل مرکز و واحدهای آموزشی تحقیقاتی دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی مرتبط.
• تسهیل در روند استفاده از بعضی تسهیلات، با توجه به روابط مرکز رشد با سازمانها و نهادهای دولتی و غیردولتی.
• برخورداری از هم افزایی علمی و فنی، تبادل نظرات و همفکری در زمینه های گوناگون برای شرکت های حاضر در مرکز.
اهداف مرکز رشد :
• بستر سازی جهت تجاری کردن دستاوردهای تحقیقاتی.
• ایجاد زمینه کارآفرینی و حمایت از نوآوری و خلاقیت نیروهای محقق جوان.
• کمک به رونق اقتصاد محلی و منطقه ای مبتنی بر فناوری.
• ایجاد فضای لازم جهت گسترش و رشد واحدهای کوچک و متوسط دانش مدار و فناور فعال در زمینه های فناوری.
• بستر سازی جهت جذب دانش آموختگان دانشگاهی در زمینه های فناوری به منظور ایجاد فرصت های شغلی.
• تولید و توسعه محصولات و فرآیندهای فناوری قابل عرضه به بازار.
وظایف مرکز رشد :
• حمایت های مالی از واحدهای مستقر در مرکز رشد.
• تلاش برای فراهم آوردن حمایت های قانونی جهت تسریع رشد واحدهای مستقر در مرکز رشد.
• ارائه خدمات و مشاوره های مورد نیاز واحدها در راستای تبدیل ایده های نو به محصول و تجاری سازی آنها.
• نظارت بر روند رشد واحدها و تحلیل مستمر دستاوردها با هدف افزایش کارائی مرکز رشد.
• نظارت بر فعالیت های واحدهای فناور به منظور تحقق ایده محوری آنها.