فراخوان :
مرکز رشد فناوری سلامت در نظر دارد با هدف حمایت از ایده های نوآور و مبتنی بر دانش در جهت ایجاد و توسعه کسب و کارهای دانش بنیان ، اقدام به پذیرش و جذب هسته ها و شرکت های فناور نوپا در محل ساختمان اصلی مرکز واقع در خیابان ایرانشهر نماید.
متقاضیان می توانند با تکمیل و ارسال فرم های زیر از طریق پست الکترونیک مرکز به آدرس healthtech@sina.tums.ac.ir ، ایده های خود را در معرض کارشناسی و ارزیابی قرار دهند. شایان ذکر است مهلت ارسال درخواست ها حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ می باشد.

۱.فرم کار برگ درخواست پذیرش                              ۲.فرم Bp( برنامه کاری)