راه اندازی مرکز رشد فناوری سلامت شعبه پژوهشکده علوم دارویی

راه اندازی مرکز رشد فناوری سلامت شعبه پژوهشکده علوم دارویی

مراسم افتتاح مرکز رشد فناوری سلامت شعبه پژوهشکده علوم دارویی با حضور دکتر منظم اسماعیل پور، مدیر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت، دکتر اکبرعبداللهی اصل، سرپرست مرکز رشد فناوری سلامت و دکتر محمد عبداللهی رئیس  پژوهشکده علوم دارویی برگزار شد. در این مراسم تفاهم نامه ای میان مدیریت توسعه فناوری سلامت و ارتباط با صنعت، مرکز رشد فناوری سلامت و پژوهشکده علوم دارویی به نمایندگی آقایان دکتر منظم اسماعیل پور، اکبرعبداللهی اصل و محمد عبداللهی، روسای مراکز مربوطه منعقد گردید. این تفاهم نامه در راستای تحقق عملیاتی سیاست های اقتصاد دانش بنیان و حرکت به سمت خلق ثروت از دانش در مسیر رسیدن به دانشگاه های نسل سوم و چهارم می باشد. اهداف اصلی تشکیل “دفتر نوآوری و بازرگانی فناوری” عبارتند از حمایت از هسته های فناور به منظور استقرار و انجام فعالیت های تحقیق و توسعه، در اختیار قرار دادن فضای اداری و آزمایشگاهی به شرکت های دانش بنیان نوپا، ارائه مشاوره های تجاری-حقوقی به فناوران، تعامل با صنعت داروسازی به منظور انجام پایان نامه های محصول محور، ارزیابی و ارزشگذاری دانش فنی بر اساس معیارهای میزان آمادگی فناوری در حوزه علوم دارویی (technology readiness level, TRL)، تجاری سازی دانش فنی تولید شده در پژوهشکده و دانشگاه علوم پزشکی تهران، توانمند سازی فناوران و شرکت های دانش بنیان نوپا در زمینه تضمین کیفیت دارو و استراتژی های بازاریابی و فروش محصولات دانش بنیان، طراحی و راه اندازی دوره های تبادل استاد در صنعت با همکاری معاونت بین الملل دانشگاه و راه اندازی تجاری سازی بین المللی به منظور عرضه دانش فنی و محصولات دارویی تولید شده در دانشگاه علوم پزشکی تهران به صنایع خارج از کشور تحت عنوان برند تجاری “Made in TUMS”.

نمایش بیشتر