تماس با ما

آدرس
خیابان ایرانشهر شمالی کوچه شهید دهقانی پلاک 8 طبقه 4 مرکز رشد فناوری سلامت
تلفن
کد پستی
1583653515
ساعت کاری مرکز رشد۸ الی ۱۶
پست الکترونیک

healthtech@sina.tums.ac.ir