تشکیل نهمین جلسه شورای مرکز رشد فناوری سلامت

تشکیل نهمین جلسه شورای مرکز رشد فناوری سلامت

نهمین جلسه شورای مرکز رشد فناوری سلامت در روز دوشنبه مورخ۱۳۹۸/۰۷/۰۱، با حضور رئیس و اعضای محترم شورا تشکیل شد.

در این جلسه موارد زیر توسط رئیس و اعضای محترم شورا بررسی و در خصوص این موارد تصمیم گیری شد:

  • درخواست استقرار شرکت طوبی طب کوثر. ( پس از تبادل نظر اعضای شورا با نماینده گروه متقاضی آقای دکتر برادران در مورد ایده مطرح شده، با استقرار این گروه به مدت ۶ ماه تحت عنوان دوره پیش رشد موافقت شد.)

 

  • درخواست استقرار شرکت زیما درمان . ( پس از تبادل نظر اعضای شورا با نماینده گروه متقاضی آقای دکتر حیدری در مورد ایده مطرح شده، با استقرار این گروه به مدت ۶ ماه تحت عنوان دوره پیش رشد موافقت شد.)

 

  • درخواست استقرار هسته فناور دات . ( پس از تبادل نظر اعضای شورا با نماینده گروه متقاضی آقای دکتر عرفانی در مورد ایده مطرح شده، با استقرار این گروه به مدت ۶ ماه تحت عنوان دوره پیش رشد موافقت شد.)
  • درخواست استقرار شرکت دیبا ایده بهبود آسا . ( پس از تبادل نظر اعضای شورا با نماینده گروه متقاضی خانم مهندس سجادی در مورد ایده مطرح شده، با استقرار این گروه به مدت ۶ ماه تحت عنوان دوره پیش رشد موافقت شد.)

 

  • درخواست شرکت توسعه فناوری ویستا اکسیر جهت تمدید قرارداد استقرار در مرکز. ( پس از بررسی عملکرد ۶ ماهه شرکت و تبادل نظر اعضای شورا با نماینده شرکت خانم دکتر صفری قرارداد استقرار این شرکت در مرکز رشد فناوری سلامت به مدت ۳ ماه تمدید شد. )
نمایش بیشتر