تشکیل شانزدهمین جلسه شورای مرکز رشد فناوری سلامت

شانزدهمین جلسه شورای مرکز رشد فناوری سلامت در روز سه شنبه مورخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۹، با حضور رئیس و اعضای محترم شورای مرکز رشد تشکیل شد.

در این جلسه موارد زیر بررسی و در خصوص این موارد تصمیم گیری شد:

  • تصمیم گیری در خصوص درخواست استقرار شرکت پارمیس در مرکز رشد .(با استقرار این گروه به مدت ۶ ماه موافقت شد.)
  • تصمیم گیری در خصوص درخواست استقرار هسته فناور تیدو در قمر مرکز تحقیقات جراحی های فک و صورت .(با استقرار این گروه به مدت ۶ ماه موافقت شد.)
  • تصمیم گیری در خصوص درخواست استقرار هسته فناور متاژن در مرکز تحقیقات رشد و تکامل کودکان . ( تصمیم گیری در این مورد به جلسه دیگری موکول شد.)
  • تصمیم گیری در خصوص درخواست استقرار هسته های فناور آرینا سلامت، فرایش زخم پوش و تولید داروی کاهش وزن در قمر پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم. (با استقرار این گروه به مدت ۶ ماه موافقت شد.)
  • بررسی درخواست شرکت پاسارگاد سرای آرمان جهت تمدید قرارداد استقرار در مرکز رشد.( با درخواست تمدید به مدت ۶ ماه موافقت شد.)
  • بررسی درخواست شرکت رسام طب آریا جهت در اختیار داشتن فضای کاری با وسعت بیشتر. ( با درخواست شرکت رسام طب آریا موافقت شد.)
نمایش بیشتر