تشکیل سیزدهمین جلسه شورای مرکز رشد فناوری سلامت

تشکیل سیزدهمین جلسه شورای مرکز رشد فناوری سلامت

سیزدهمین جلسه شورای مرکز رشد فناوری سلامت در روز سه شنبه مورخ ۲۳/۰۲/۱۳۹۹، با حضور رئیس و اعضای محترم شورای مرکز رشد تشکیل شد.

در این جلسه موارد زیر بررسی و در خصوص این موارد تصمیم گیری شد:

 • تعیین تعر فه و هزینه استقرار واحدهای فناور در ساختمان مرکز رشد واقع در خیابان ایرانشهر. (هزینه استقرار واحدهای فناور در ساختمان ایرانشهر به صورت ذیل تعیین گردید:

– اجاره بهای فضای کاری مشترک واقع در طبقه دوم  به ازای هر میز کار ماهانه ۴۰۰٫۰۰۰ تومان بدون هزینه شارژ عمومی خواهد بود.

– اجاره بهای اتاق های مستقل به ازای هر متر مربع ماهانه بین ۱۰۰٫۰۰۰ تا ۱۲۰٫۰۰۰ تومان بسته به موقعیت اتاق ها و هزینه شارژ عمومی ساختمان بسته به متراژ اتاق ها خواهد بود.)

 • درخواست استقرار شرکت محیط پالایش آریا در ساختمان مرکز رشد واقع در خیابان ایرانشهر. (با استقرار این گروه به مدت ۳ماه موافقت شد.)
 • درخواست استقرار شرکت زیست مواد گل یاس نو نانو در ساختمان مرکز رشد واقع در خیابان ایرانشهر. (با استقرار این گروه به مدت ۳ماه موافقت شد.)
 • درخواست شرکت بهنود درمان گستر رازی جهت استقرار مجازی.(با استقرار مجازی این گروه به مدت ۶ ماه موافقت شد.)
 • درخواست استقرار شرکت پیشگامان طب دیجیتال در قمر مرکز تحقیقات جراحی فک و صورت.(با استقرار این گروه در قمر مرکز تحقیقات جراحی فک و صورت به مدت ۶ ماه موافقت شد.)
 • درخواست استقرار شرکت متین ژن ایرانیان در مرکز رشد فناوری سلامت .(با استقرار این گروه به مدت ۶ ماه موافقت شد.)
 • درخواست استقرار شرکت پاسارگاد سرای آرمان در مرکز رشد فناوری سلامت. .(با استقرار این گروه به مدت ۶ ماه موافقت شد.)
 •  
 • درخواست استقرار شرکت توسعه فناوری پارس در مرکز رشد فناوری سلامت. .(با استقرار این گروه به مدت ۶ ماه موافقت شد.)
 •  
 • درخواست استقرار هسته فناور بادی آنالایزر در مرکز رشد فناوری سلامت. .(با استقرار این گروه به مدت ۶ ماه موافقت شد.)
 •  
 • درخواست استقرار هسته فناور فناوران تولد حیات در مرکز رشد فناوری سلامت. .(با استقرار این گروه به مدت ۶ ماه موافقت شد.)
 •  
 • درخواست استقرار هسته فناور گامالینک در مرکز رشد فناوری سلامت. .(با استقرار این گروه به مدت ۶ ماه موافقت شد.)
 •  
 • درخواست استقرار شرکت آوید سینا فارمد در مرکز رشد فناوری سلامت. .(با استقرار این گروه به مدت ۶ ماه موافقت شد.)
 • درخواست استقرار شرکت های امید آفرینان مهندسی آینده، نیکان ژن پژوه، ژن درمانی خاور میانه، نازنین پارس دارو، نانو مبنا، ایده کاران شریف، بهین زیست آرمه و ژن و سلول آرین در قمر مرکز جامع سلول های بنیادی. .(با استقرار این گروه ها در قمر مرکز جامع سلول های بنیادی به مدت یک سال موافقت شد.)
 • درخواست تمدید قرارداد استقرار شرکت های حیان زیست فن، پویا پزشکی پیشرو، طوبی طب کوثر، سام اکسیر آنا راد، دانش آفرینان تابان، تولید مواد دارویی اردیبهشت، توانمند سازان کیمیا دانش ، هسته فناور الینا دارو و هسته های فناور مستقر در پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم. (با تمدید قرارداد استقرار این گروه ها به مدت ۶ ماه موافقت شد.)
نمایش بیشتر