بازدید مسئولان دانشگاه از مرکز رشد فناوری سلامت

بازدید مسئولان دانشگاه از مرکز رشد فناوری سلامت:

بازدید از مرکز رشد فناوری سلامت در روز سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ با حضور دکتر محمد علی صحرائیان، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه، دکتر محمد رضا منظم، مدیر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه، دکتر حسین رضایی زاده، رئیس دانشکده طب ایرانی، دکتر علیرضا احمدیان، رئیس دانشکده فناوری های نوین پزشکی، دکتر رضا مسائلی، رئیس مرکز رشد فناوری مواد و تجهیزات دندانپزشکی ، دکتر حسین عرب علی بیک، رئیس مرکز رشد فناوری اطلاعات سلامت، دکتر حسین سلمانی، مدیر عامل صندوق غیر دولتی پژوهش و فناوری تجهیزات پزشکی  به منظور بررسی عملکرد این مرکز و واحدهای فناور مستقر برگزار شد.

در ابتدا دکتر اکبر عبداللهی اصل، رئیس مرکز رشد فناوری سلامت، ضمن خوش آمد گویی گزارشی از فعالیت های مرکز در سال ۱۳۹۷ و برنامه های در نظر گرفته شده برای سال ۱۳۹۸  ارائه کردند . در ادامه نماینده هر یک از واحدهای فناور مستقر در مرکز در مورد نحوه عملکرد، حیطه فعالیت و دستاوردهایشان توضیحاتی را ارائه دادند.

نمایش بیشتر