بازدید مدیر توسعه فناوری دانشگاه از شرکت های مرکز رشد فناوری سلامت مستقر در شعبه قمر مرکز جامع سلولهای بنیادی

بازدید مدیر توسعه فناوری دانشگاه از شرکت های مرکز رشد فناوری سلامت مستقر در شعبه قمر مرکز جامع سلولهای بنیادی

دکتر محمدرضا منظم، مدیر توسعه فناوری دانشگاه از شرکت های مرکز رشد فناوری سلامت مستقر در شعبه قمر مرکز جامع سلول های بنیادی دانشگاه بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری، باحضور دکتر محمدرضا منظم، مدیر توسعه فناوری دانشگاه، دکتر اکبر عبداللهی اصل، رئیس مرکز رشد فناوری سلامت، دکتر امیرعلی حمیدیه، رئیس مرکز جامع سلولهای بنیادی، دکتر محمدامیر امیرخانی، معاون اجرایی مرکز جامع سلولهای بنیادی، دکتر رضا فریدی مجیدی، مدیر گروه تجاری سازی دفتر ارتباط با صنعت و جمعی از کارشناسان، یکشنبه یکم تیر ۹۹ از شرکت‌های مرکز رشد فناوری سلامت در شعبه قمر مرکز جامع سلولهای بنیادی بازدید شد.

دکتر منظم پس از ارائه گزارشی از نحوه استقرار شرکت‌ها گفت: مراکز رشد اقماری از سال ۹۷ راه اندازی شدند. در حال حاضر ۹ قمر در دانشگاه مشغول به فعالیت هستند که ۲۱ هسته در این قمرها مستقر شدند.

۷ هسته در قمر مرکز جامع سلولهای بنیادی قرار دارد و البته ۶ هسته نیز در آینده نزدیک اضافه خواهد شد.

هدف از این بازدید مشاهده نحوه استقرار و پیشرفت شرکت‌ها از نظر هم افزایی و تعامل با دانشگاه در زمینه‌های مختلف از جمله تحقیقات کاربردی، پایان نامه‌های محصول محور، فعالیت دانشجویان پسادکترا است.

خوشبختانه شرکت‌های قوی با ایده‌های خوب و محصولات دانش بنیان در این مرکز مستقر هستند.

این مرکز به دو علت اهمیت ویژه‌ایدارد، چرا که از لحاظ جایگاه در آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه قرار دارد و همچنین در حوزه‌های متنوع و مهمی فعالیت می‌کند و به همین خاطر نگاه و حساسیت ویژه‌ایروی این مرکز وجود دارد.

حسن این مرکز این است که در محیط آزمایشگاهی و در تعامل با اساتید و دانشجویان است و محیط پژوهشی و آموزشی در این مرکز بسیار به هم نزدیک هستند.

در پایان در بازدید از ۷ هسته مستقر در مرکز جامع سلول های بنیادی، حاضرین با محصولات و تحقیقات دانش بنیان شرکت‌ها آشنا شدند.

خبرنگار: فاطمه جوادی

نمایش بیشتر