بازدید از شرکت های مرکز رشد فناوری سلامت مستقر در شعبه قمر پژوهشکده علوم دارویی

دکتر محمدرضا منظم، مدیر توسعه فناوری دانشگاه از شرکت ها و هسته های فناور مرکز رشد فناوری سلامت مستقر در شعبه قمر پژوهشکده علوم دارویی بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری، در ادامهٔ بازدیدهای مدیریت توسعه فناوری از مراکز رشد اقماری دانشگاه، دکتر منظم به همراه دکتر عبداللهی رئیس پژوهشکده علوم دارویی و جمعی از کارشناسان یکشنبه ۱۵ تیر ۹۹ از شعبه قمر پژوهشکده علوم دارویی بازدید کرد.

دکتر منظم پس از بازدید از نحوه استقرار، محصولات دانش بنیان و دریافت گزارش عملکرد قمر پژوهشکده گفت: پژوهشکده تلاش می‌کند اساتید و محققین خود را به سمت تولید محصول هدایت کند و برای تشویق آنها را به صورت هسته‌های فناور که بتوانند محصول تولیدی خود را در آینده تجازی سازی کنند شکل داده است.

وی ادامه داد: چهار ایده در قالب چهار هسته که دو هستهٔ فناور توانسته‌اندبه شرکت دانش بنیان تبدیل شوند در قمر پژوهشکده علوم دارویی مستقر هستند. هسته‌های فناور پارس ریز سازه، الینا دارو، فناوران تولد حیات و شرکت پردیسان فارمدآزما که پیشرفت کار آنها مشهود است، بعضی از شرکت‌ها در مرحله R & D پیش رفته و پروتوتایپ ساخته‌اندو بعضی در مرحله اخذ مجوز هستند.

مدیر توسعه فناوری دانشگاه افزود: در این بازدید و و همچنین در دیگر جلساتی که داریم، شرکت‌ها مشکلات مشترکی از جمله بحث نیاز به حمایت مالی و حمایت در خصوص اخذ مجوز را مطرح می‌کنند.

برای حمایت مالی قرار بر این است که مدیریت توسعه فناوری و پژوهشکده علوم دارویی  این شرکت‌ها را به صنایع مرتبط نزدیک کند تا بتوانند اسپانسر بگیرند و برای پیگیری و تسهیل اخذ مجوز نیز جلساتی را با اداره کل تجهیزات و سازمان غذا و دارو برنامه ریزی کردیم.

دکتر منظم در پایان اظهار کرد: در مجموع حرکت دانشکده برای من جالب و تحسین برانگیز است و توصیه میکنم دیگر مراکز تحقیقاتی و دانشکده‌ها نیز در این مسیر حرکت کنند.

نمایش بیشتر