اسامی واحدهای فناور

معرفی :
 • اسم مدیر عامل: دکتر حسین درخشان خواه
 • شماره ثبت:۵۰۹۱۲۲
 • سال تاسیس:۱۳۹۶
 • تاریخ استقرار در مرکز رشد:۱۳۹۷/۰۸/۰۱
 • نوع فعالیت:تولید مواد و تجهیزات آزمایشگاهی
 • شماره تماس:۰۹۱۹۶۴۴۴۵۹۴
محصولات:
 • قرص بافر فسفات سالین (PBS)
 • پلت دابی گاتران 
 • کیت تشخیص طبی آلبومین کیت تشخیص طبی G6PD

 

 

 

 
معرفی :
 • اسم مدیر عامل: دکتر مهدی امینیان

 • شماره ثبت:۵۰۸۴۶۷

 • سال تاسیس:۱۳۹۶

 • تاریخ استقرار در مرکز رشد:۱۳۹۷/۱۱/۰۱

 • نوع فعالیت:تولیدفراورده های زیستی

 • شماره تماس:۰۹۳۵۲۱۲۴۲۴۱

 
 

 معرفی :

 • اسم مدیر عامل: خانم زهرا محمدی متین

 • شماره ثبت:552865   

 • سال تاسیس:1398

 • تاریخ استقرار در مرکز رشد:01/04/1399

 • نوع فعالیت:طراحی و تولید کیت های الایزا و rapid test تشخیص مایکوتوکسین ها  

 • شماره تماس:09305850995 

 

 معرفی :

 • اسم مدیر عامل: دکتر مژده صفری

 • شماره ثبت:۵۲۱۵۷۱

 • سال تاسیس:۱۳۹۶

 • تاریخ استقرار در مرکز رشد:۱۳۹۷/۱۱/۰۱

 • نوع فعالیت:طراحی و سنتز نانو ذرات

 • شماره تماس:۰۹۱۲۷۳۸۴۸۷۸

محصولات :

 • نمک طلا

 • نانو ذره طلا

 • نانو ذره نقره

 • نانو ذره اکسید آهن

 • نانو ذره روی

 • نانو ذره سلنیوم

 • نانو فیبر

 • نانو ذرات پلیمری

 

معرفی :

 • اسم مدیر عامل: دکتر علی کریمی
 • شماره ثبت : 542729
 • سال تاسیس: 1398
 • تاریخ استقرار در مرکز رشد:۱۳۹۷/۱۰/۰۱
 • نوع فعالیت: تولید فیلتراسیون قابل حمل
 • شماره تماس: ۰۹۱۲۶۴۳۱۲۹۰
 
 

معرفی :

 • اسم مدیر عامل: دکتر منصوره تقا
 • شماره ثبت:538285
 • سال تاسیس: ۱۳۹۷
 • تاریخ استقرار در مرکز رشد: ۱۳۹۷/۱۱/۰۱
 • نوع فعالیت: تولید محصولات نرم افزاری و سخت افزاری در راستای درمان سردرد
 • شماره تماس: ۰۹۱۲۱۳۰۵۶۳۸

معرفی:

 • اسم مدیر عامل: دکتر محبوبه نظری

 • شماره ثبت:537150

 • سال تاسیس:1397

 • تاریخ استقرار در مرکز رشد:1397/11/01

 • نوع فعالیت:مواد و تجهیزات آزمایشگاهی

 • شماره تماس:09124305157

معرفی :

 • اسم مدیر عامل : خانم سمانه فتحی

 • شماره ثبت :542040

 • سال تاسیس: 1398

 • تاریخ استقرار در مرکز رشد:1398/02/01

 • نوع فعالیت:ساخت و تولید تجهیزات پزشکی

 • شماره تماس: 09199241459

معرفی :

 • اسم مدیر عامل: دکتر شکوفه حسنی
 • شماره ثبت: 546862
 • سال تاسیس: 1398
 • تاریخ استقرار در مرکز رشد:1398/03/01
 • نوع فعالیت:تولید کیت تشخیص
 • شماره تماس: 09123842325

معرفی :

 • اسم نماینده:  دکتر منا نوائی نیگجه
 • سال تاسیس: 1398
 • تاریخ استقرار در مرکز رشد:1398/03/01
 • نوع فعالیت:تکنیک میکروفلوئیدیک
 • شماره تماس:09127125529

معرفی :

 • اسم مدیر عامل :  دکتر رضا شیرکوهی
 • شماره ثبت :509106
 • سال تاسیس: 1396
 • تاریخ استقرار در مرکز رشد:1398/04/01
 • نوع فعالیت:تهیه، تولید، واردات، صادرات انواع محصولات دارویی
 • شماره تماس: 09126807836

معرفی :

 • اسم نماینده:  دکتر محمد غفوری آثار
 • سال تاسیس: 1397
 • تاریخ استقرار در مرکز رشد:1398/05/01
 • نوع فعالیت:ارتباط صنعت و دانشگاه
 • شماره تماس:09107607566

معرفی :

 • اسم مدیر عامل: خانم مرضیه شکوری
 • شماره ثبت:561599
 • سال تاسیس: 1399
 • تاریخ استقرار در مرکز رشد:1399/04/01
 • نوع فعالیت:تولید کننده محصولات آرایشی و بهداشتی با منشا طبیعی
 • شماره تماس:09122142513

معرفی :

 • اسم مدیر عامل : خانم بتول بیات شهبازی 
 • شماره ثبت :539895
 • سال تاسیس: 1398
 • تاریخ استقرار در مرکز رشد:1398/07/01
 • نوع فعالیت:تجهیزات پزشکی
 • شماره تماس: 09394875358

محصولات:

 • چسب زخم چشمی

معرفی :

 • اسم مدیر عامل :  دکتر عبدالوهاب برادران
 • شماره ثبت :544836
 • سال تاسیس: 1398
 • تاریخ استقرار در مرکز رشد:1398/07/10
 • نوع فعالیت:تجهیزات پزشکی
 • شماره تماس: 09126451074

محصولات:

 • کاتتر آنژیوگرافی

معرفی :

 • اسم نماینده: دکتر مریم بعیری
 • سال تاسیس: 1398
 • تاریخ استقرار در مرکز رشد:1398/07/10
 • نوع فعالیت:دارویی شیمیایی
 • شماره تماس:09127983050

معرفی :

 • اسم مدیر عامل : دکتر منیر سلاطی 
 • شماره ثبت :547195
 • سال تاسیس: 1397
 • تاریخ استقرار در مرکز رشد:1398/07/10
 • نوع فعالیت:
 • شماره تماس: 09163694649

 

معرفی :

 • اسم مدیر عامل: دکتر یوسف عرفانی
 • سال تاسیس: 1398
 • شماره ثبت:551994
 • تاریخ استقرار در مرکز رشد:1398/08/01
 • نوع فعالیت:بسته های آموزشی
 • شماره تماس:09124245978

معرفی :

 • اسم مدیر عامل : خانم نسرین مهران مهر
 • شماره ثبت :26130
 • سال تاسیس: 1397
 • تاریخ استقرار در مرکز رشد:1398/08/01
 • نوع فعالیت: آموزش در حوزه پزشکی
 • شماره تماس: 09123944453

معرفی :

 • اسم نماینده: دکتر مهناز سنجری
 • سال تاسیس: 1398
 • تاریخ استقرار در مرکز رشد:1398/07/01
 • نوع فعالیت: سامانه دیجیتال آموزش دیابت
 • شماره تماس:09122276712

معرفی :

 • اسم نماینده: دکتر کبری امید فر
 • سال تاسیس: 1398
 • تاریخ استقرار در مرکز رشد:1398/07/01
 • نوع فعالیت:ساخت گلوکومتر
 • تماس:09122217342

معرفی :

 • اسم نماینده: دکتر عطااله پور عباسی
 • سال تاسیس: 1398
 • تاریخ استقرار در مرکز رشد:1398/07/01
 • نوع فعالیت:تحلیل رفتاری 
 • شماره تماس:09125878962

معرفی :

 • اسم نماینده: دکتر بابک ارجمند
 • سال تاسیس: 1398
 • تاریخ استقرار در مرکز رشد:1398/07/01
 • نوع فعالیت:سلول های بنیادی
 • شماره تماس:09121581633

معرفی :

 • اسم نماینده: دکتر وحید حق پناه
 • سال تاسیس: 1398
 • تاریخ استقرار در مرکز رشد:1398/07/01
 • نوع فعالیت:تولید محصولات زیست فن آوری
 • شماره تماس:09173613415

معرفی :

 • اسم نماینده: دکتر سالار ارزیده
 • سال تاسیس: 1398
 • تاریخ استقرار در مرکز رشد:1398/07/01
 • نوع فعالیت:کارآفرینی و فعالیت های دانش بنیان
 • شماره تماس:09122857962

معرفی :

 • اسم نماینده: دکتر فاطمه بندریان
 • سال تاسیس: 1398
 • تاریخ استقرار در مرکز رشد:1398/07/01
 • نوع فعالیت:کلینیک مجازی دیابت
 • شماره تماس:02188220069

معرفی :

 • اسم نماینده: دکتر حسین فخر زاده
 • سال تاسیس: 1398
 • تاریخ استقرار در مرکز رشد:1398/07/01
 • نوع فعالیت:خدمات سالمندان
 • شماره تماس:02188220069

معرفی :

 • اسم نماینده: دکتر شیخ زاده
 • سال تاسیس: 1399
 • تاریخ استقرار در مرکز رشد:1399/04/15
 • نوع فعالیت:ارائه خدمات الکترونیکی  در حوزه پرتو پزشکی
 • تماس:09143237562

معرفی :

 • اسم مدیر عامل: دکتر وحید خدامی
 • سال تاسیس: 1398
 • شماره ثبت:540775   
 • تاریخ استقرار در مرکز رشد:1398/10/01
 • نوع فعالیت:تولید واکسن سرطان
 • تماس:09120436297

معرفی :

 • اسم مدیر عامل: دکتر مریم شاه علی
 • سال تاسیس: 1394
 • شماره ثبت:473717 
 • تاریخ استقرار در مرکز رشد:1398/10/01
 • نوع فعالیت:تهیه بانک های سلولی
 • شماره تماس:09121854519

معرفی :

 • اسم مدیر عامل: اعظم هادی پور
 • سال تاسیس: 1398
 • شماره ثبت:552864
 • تاریخ استقرار در مرکز رشد:1398/10/01
 • نوع فعالیت:تولید پانسمانهای سوختگی
 • تماس:09137179861

معرفی :

 • اسم مدیر عامل: دکتر حامد دائمی
 • سال تاسیس:1398
 • شماره ثبت:1586
 • تاریخ استقرار در مرکز رشد:1398/10/01
 • نوع فعالیت:تولید زخم پوش آلژیناتی
 • شماره تماس:76251069

معرفی :

 • اسم مدیر عامل: دکتر علی شریفی زارچی
 • سال تاسیس: 1398
 • شماره ثبت:550474
 • تاریخ استقرار در مرکز رشد:1398/12/01
 • نوع فعالیت:کیت استخراج DNA
 • شماره تماس:40883952

معرفی :

 • اسم مدیر عامل: مهندس فرزانه سجادی
 • سال تاسیس: 1398
 • شماره ثبت:1666
 • تاریخ استقرار در مرکز رشد:1398/12/01
 • نوع فعالیت: ﻃﺮاﺣﯽ، ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺗﺠﺎري ﺳﺎزي ارﺗﺰ ﻫﺎي offloading 
 • شماره تماس:09338200293 

معرفی :

 • اسم مدیر عامل: دکتر حسین سلمانی
 • سال تاسیس: 1391
 • شماره ثبت:483941
 • تاریخ استقرار در مرکز رشد:1399/01/16
 • نوع فعالیت:

  بسترسازی لازم برای توسعه بخش خصوصی و تعاونی و حمایت از آنها در حوزه فناورانه 

 • شماره تماس:02188989408

معرفی :

 • اسم مدیر عامل: دکتر روح اله قدسی
 • سال تاسیس: 1394
 • شماره ثبت:486659 
 • تاریخ استقرار در مرکز رشد:1399/03/01
 • نوع فعالیت:تولید و تجهیز اتاق تمیز
 • شماره تماس:02183384167

معرفی :

 • اسم مدیر عامل: آقای تبریزی
 • سال تاسیس: 1388
 • شماره ثبت:362928
 • تاریخ استقرار در مرکز رشد:1399/04/01
 • نوع فعالیت:توسعه محصول جدید در صنایع داروسازی  تماس:09102306755  

معرفی :

 • اسم مدیر عامل: آقای دکتر زند وکیلی
 • سال تاسیس: 1397
 • شماره ثبت:536410
 • تاریخ استقرار در مرکز رشد:1399/04/01
 • نوع فعالیت:توليد پروتزهای اختصاصی زیست سازگار و زیست تخریب پذیر
 •  تماس:09124901866

معرفی :

 • اسم مدیر عامل: آقای دکتر بافکاری
 • تاریخ استقرار در مرکز رشد:1399/05/01
 • شماره ثبت:531382 
 •  تماس:09125021240

معرفی :

 • اسم مدیر عامل: خانم آهنگری
 • سال تاسیس:1389
 • شماره ثبت: 379489
 • تاریخ استقرار در مرکز رشد:1399/05/01
 •  تماس:09129470376

معرفی :

 • اسم نماینده: خانم دکتر صمدی
 • سال تاسیس:1399
 • تاریخ استقرار در مرکز رشد:1399/05/01
 •  تماس:09124265730

معرفی :

 • اسم مدیر عامل: خانم الفتی
 • سال تاسیس:1399
 • شماره ثبت: 556268
 • تاریخ استقرار در مرکز رشد:1399/05/01
 •  تماس:09177058291

معرفی :

 • اسم نماینده: آقای دکتر شاه پسند
 • سال تاسیس:1399
 • تاریخ استقرار در مرکز رشد:1399/04/01
 •  تماس:09120480700

معرفی :

 • اسم مدیر عامل: آقای مهندس غیاثوند
 • سال تاسیس:1397
 • شماره ثبت: 537980
 • تاریخ استقرار در مرکز رشد:1399/04/01
 •  تماس:09125108537

معرفی :

 • اسم مدیر عامل: خانم دکتر قدس الهی
 • سال تاسیس:1391
 • شماره ثبت: 424628  
 • تاریخ استقرار در مرکز رشد:1399/04/01
 •  تماس:09124067739  

معرفی :

 • اسم مدیر عامل: خانم زینب نجفی
 • شماره ثبت: 557502     
 • تاریخ استقرار در مرکز رشد:1399/04/01
 •  تماس:09128471947

معرفی :

 • اسم مدیر عامل: آقای دکتر حسینعلی
 • شماره ثبت: 507825    
 • تاریخ استقرار در مرکز رشد:1399/04/01
 •  تماس:091242442084

معرفی :

 • اسم مدیر عامل: آقای دکتر مرادی فارسانی
 • شماره ثبت: 541333              
 • تاریخ استقرار در مرکز رشد:1399/04/01
 •  تماس:09121087250