عکس محصولات
۱

اعلام موافقت با استقرار شرکت زیست مواد فارمد

size slider markez2

تشکیل اولین جلسه شورای مرکز رشد فناوری سلامت

چهارمین جلسه شورای مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه

تشکیل دومین جلسه شورای مرکز رشد فناوری سلامت

محصولات

Icon Image

نانو ذرات پلیمری

از دسته داروهاي مهار كننده تيروزين كيناز مي باشد و براي درمان سرطان ريه پيشرفته مورد استفاده قرار مي گيرد.

Icon Image

نانو ذره طلا

نانو کلوئید تولید شده توسط شرکت توسعه فناوری ویستا اکسیر،حاوی نانو ذرات طلاست که به صورت همگن در داخل محلول پراکنده است.

Icon Image

نانو ذرات نقره

نانو کلوئید تولید شده توسط شرکت توسعه فناوری ویستا اکسیر،حاوی نانو ذرات نقره است که به صورت همگن در داخل محلول پراکنده است.

Icon Image

نانوذرات اکسید آهن

کاربرد در صنایع، کاتالیست و زمینه‌های زیست دارویی از قبیل دارورسانی، سنجش پادتن و گرمادرمانی توسط مگنتیت دارند

واحد های فناوری

هسته فناور تولید عصاره مخمر

هسته فناور فن آوران هوای پاک

شرکت بهنود درمان گستر رازی

شرکت حیان زیست فن

هسته فناور زیست فناوری

هسته فناور پویا پزشکی پیشرو

اخبار مرکز

مراکز رشد تابعه دانشگاه